Kasun* gaat naar een kinderontwikkelingscentrum in het centrale deel van Sri Lanka. Hij zit in de eerste klas op zijn school (groep 3 volgens het Nederlands systeem). De gevolgen van het coronavirus In het gebied waar Kasun woont komen normaal gesproken veel toeristen in de maand april. Het gebied heeft dan een fijn klimaat en…

​In 2019 ontvingen 536 kinderen steun via het Kinderadoptieplan! ​Afgelopen periode is ons jaarverslag* goedgekeurd door de DistrictsAdviesRaad van de Kerk van de Nazarener. In 2019 namen er vanuit Nederland 306 sponsors deel aan het Kinderadoptieplan en werden via de verschillende sponsorprogramma’s 536 kinderen gesteund. Het aantal sponsors is ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk…

Kansarme kinderen weer een hoopvolle toekomst geven. Dat is de missie van het Kinderadoptieplan. Wij geloven dat we hiermee de wereld kunnen veranderen. Samen met onze sponsors zorgen wij er voor dat wereldwijd duizenden kinderen voedsel, onderwijs en liefdevolle aandacht ontvangen. Ook krijgen ze de hoopvolle boodschap van het evangelie te horen. In verband met…

Kinderen zijn de grootste slachtoffers van extreme armoede. Het Kinderadoptieplan geeft juist deze kinderen weer hoop. In 66 ontwikkelingslanden zijn 11.000 kinderen opgenomen in projecten van het Kinderadoptieplan. Dit is niet mogelijk zonder de steun van sponsors wereldwijd en de inzet van de lokale Nazarener kerken. Onze lokale medewerkers in de ontwikkelingslanden weten als geen…

Blinde tiener Nicolle

Mijn naam is Orlando Wilmer Ramírez Bacilio. Mijn vrouw en ik zijn lid van de Kerk van de Nazarener in Pesqueda. We hebben vier kinderen: Betsy, Ivan, Nicolle en Catalina. Onze dochter Nicolle is gesponsord door het Kinderadoptieplan. Nicolle werd geboren met een visuele handicap, ze is totaal blind. Het was voor ons als ouders…

Een keer per jaar komen alle lokale zendingsraden bij elkaar. Een mooi moment voor ontmoeting, elkaars verhalen te horen én de verslagen te bespreken. Tijdens deze landelijke zendingsvergadering zijn zowel het financiële verslag van de penningmeester, als het verslag van de coördinator besproken en goedgekeurd. Hoe was 2018? De coördinator (Désirée Veening) schrijft dat ze…

Voor kerken Vanuit diverse kanten krijgen we signalen dat lokale zendingsraden behoefte hebben in ondersteuning bij het vormgeven van een themadienst voor het Kinderadoptieplan. Om die reden hebben we alle informatie, hulpmiddelen en ideeën op de website bij elkaar gebracht. Zo zijn er hulpmiddelen voor het kindermoment, de zangleiders, de presentatie én ook voor de…

Ook als je er niet meer bent, kun je kansarme kinderen een hoopvolle toekomst blijven geven. Met een nalatenschap aan het Kinderadoptieplan zorg je ervoor dat kansarme kinderen naar school kunnen. Ze horen het evangelie en krijgen daarmee een hoopvolle toekomst. Er zijn diverse mogelijkheden: -Een legaat nalaten Je kunt een vast bedrag nalaten. Dit…

Niet iedereen kan Engels schijven of lezen. Maar als je toch met je sponsorkind wil corresponderen, dan willen we je graag helpen. Neem dan contact op met Stefanie en zij helpt je graag. Stuur een e-mail naar haar door op deze knop te drukken:

Heb je een hart voor kinderen? Kan je niet tegen onrecht? Heb je kennis van moderne media? Dan bieden wij je een plek waar je die elementen samen kunt inzetten om in Jezus naam kansarme kinderen een hoopvolle toekomst te geven. Dat doet ze door middel van financiële sponsoring. Binnen het team komt binnenkort een…

Wegens succes: dit jaar herhaling Ook dit jaar organiseert het team van het Kinderadoptieplan weer een inspiratie- en ontmoetingsdag. Deze dag is speciaal bedoeld voor leden van de lokale zendingsraden die contactpersoon zijn voor het Kinderadoptieplan. Heeft jouw zendingsraad nog geen contactpersoon, dan is het mogelijk om een ander lid te laten gaan. Maximaal twee…

​Weer meer kinderen gesponsord ​Tijdens de landelijke zendingsbijeenkomst van 21 april is het verslag* van het Kinderadoptieplan goedgekeurd. We zijn ongelooflijk trots dat er vanuit Nederland meer dan 700 kinderen gesponsord worden. Daardoor kunnen ze uitkijken naar een hoopvolle toekomst. Die 700 zijn er 47 meer dan het jaar daarvoor. Dat is des te meer…

​​Het thema dit jaar is: vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig. ​In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes vaak nog achtergesteld worden ten opzichte van jongens en mannen. Dat geldt hier in Nederland, maar zeker…

​Het Kinderadoptieplan is op zoek naar iemand die passie heeft voor kinderen, geraakt is door onrecht en het leuk vind om ervoor te zorgen dat de post van de sponsorkinderen bij de juiste sponsor terecht komt. Gebruik je talenten om de wereld een beetje beter te maken en kom ons team versterken. Meer informatie over…

2017 is al weer even achter de rug. Tijd om de balans op te maken. Letterlijk en figuurlijk. De penningmeester, Hennie Schrier, heeft haar best gedaan. De jaarlijkse overzichten zijn gereed. De kascontrole commissie heeft het verslag beoordeeld. Nu moet het financiële verslag nog op de landelijke zendingsbijeenkomst van 21 april goedgekeurd worden. Tot die…

Kinderen met een beperking Het Kinderadoptieplan geeft kansarme kinderen een hoopvolle toekomst. Dat doet zij al meer dan 35 jaar in 68 landen. Dat is geweldig, maar geen nieuws. Wat wel nieuw is, is dat zij sinds kort in de gelegenheid is om speciale aandacht kan geven aan kinderen met een beperking. In drie Kinderontwikkelcentra…

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: