2017 is al weer even achter de rug. Tijd om de balans op te maken. Letterlijk en figuurlijk.
De penningmeester, Hennie Schrier, heeft haar best gedaan. De jaarlijkse overzichten zijn gereed. De kascontrole commissie heeft het verslag beoordeeld. Nu moet het financiële verslag nog op de landelijke zendingsbijeenkomst van 21 april goedgekeurd worden. Tot die tijd lees je hier het concept verslag.
De penningmeester is zeer verheugd om te melden dat 2017 een goed jaar was: er is weer meer geld ontvangen en daardoor zijn er wederom weer meer kinderen geholpen dan het jaar ervoor.

Hennie Schrier

Hennie Schrier

De coördinator, Désirée Veening, schrijft in haar toelichting dat er vanuit Nederland 701 kinderen gesponsord worden. Voor een relatief klein land is dat een respectabel aantal. Wereldwijd worden er door ons sponsorplan 11.000 gesteund met het ‘onderwijsplan’ en 50.000 kinderen met het ‘voedselplan. Al deze kinderen hebben daardoor een kans om de spiraal van armoede te ontvluchten. Daar is waar we het voor doen.
Meer informatie lees je in het Concept verslag over 2017.

Desiree Veening coordinator Kinderadoptieplan

Desirée Veening

“Goed voorbeeld gedrag doet goed volgen”

Thuis krijgen de meisjes verkeerd voorbeeld gedrag van ouders.

“Ik zag ze toen ze in de afvalbakken zochten naar eten” vertelt Gesti, pastor van de Kerk van de Nazarener in Kombinat, Albanië.

“Ik kwam de kinderen tegen toen ik op weg was naar het Kinderontwikkelcentrum. Drie zusjes, de oudste was twaalf, de jongste zes. Ze hadden nog nooit een school van binnen gezien. Ze hebben één kamer om in te wonen en te slapen, op ongeveer een half uur lopen van de kerk vandaan.

Hun moeder is een prostitué die haar klanten mee naar huis neemt. Daarom zijn haar kinderen overdag op straat. Ze zwalken dan wat rond en proberen in de vuilnis eten te vinden”.

Het Kinderontwikkelcentrum

Dit vertelde Gesti me een paar jaar geleden. Nu ben ik er weer om te kijken hoe het met de kinderen gaat. Gesti neemt mij mee naar het Kinderontwikkelcentrum. Als we binnen komen zijn de kinderen bezig met hun huiswerk. Gesti stelt de kinderen aan me voor. Ik krijg een stevige omhelzing. Zo eentje waaruit je merkt dat ze het gemis aan warmte willen inhalen. Niet zo gek als je bedenkt dat de meeste kinderen komen uit gebroken gezinnen. De ouders zijn vaak langdurig zonder werk en verslaafd aan alcohol en drugs. De kinderen leiden onder de armoede, verwaarlozing en mishandeling. Sommige ouders interesseert het gewoon niet hoe het met hun kinderen gaat. Bijna alle gezinnen behoren tot de groep waar mensen niet om geven. Ze worden niet echt opgemerkt.

Het verschil in gedrag thuis en op school

Je kunt je wel voorstellen dat de kinderen in het Kinderontwikkelcentrum een andere wereld ervaren. Voor de kinderen is het een plek van vrede en rust te midden in hun ingewikkelde leven. Als gevolg van hun levenssituatie zouden de meeste kinderen normaal gesproken op school geen kans hebben. Sterker nog: ze zullen er niet eens aan denken om naar school te gaan.

En nu zegt Lydia*, de oudste van de drie meisjes: “ik ga graag naar het Kinderontwikkelcentrum omdat ik merk dat ze hier van me houden”.

En de jongste van de drie vertelt me: “Ik blijf hier komen omdat ik veel wil leren”.

Gedrag verandert. Onder andere door geduld bij het geven van huiswerkhulpElke dag krijgen de kinderen hulp met hun huiswerk. En als het nodig is ook bijles. De vrijwilligers leggen met heel veel geduld en persoonlijke aandacht de les uit. Maar naast hard werken hebben ze ook plezier met elkaar. Ze doen spelletjes en knutselen. In de zomer gaan ze vaak naar het park om te picknicken. En elke verjaardag wordt gevierd met een lekkere taart.

Bijbelverhalen en gebed vormen een vast onderdeel van de dag.  Tussen de middag krijgen ze een gezonde maaltijd. Meestal groenten, soep en fruit. Voor sommige kinderen is dit, helaas, de enige maaltijd van de dag.Taart voor de verjaardag

De verandering

Het is heel bijzonder om te zien welke verandering de kinderen, door het Kinderontwikkelcentrum, meemaken. En niet alleen in taal en rekenen, maar zeker ook in hun gedrag. Als ze binnen komen hebben ze geen vriendjes en sommigen willen niet praten. Na verloop van tijd doen ze wel met activiteiten mee, ontdooien ze en ontstaan er vriendschappen. Dat komt doordat ze zien hoe andere kinderen zich gedragen. Thuis hadden ze geen, of een slecht voorbeeld. Hier zien ze dagelijks hoe de leiding en de kinderen met elkaar omgaan. Ze zien ook dat ze evengoed meetellen als de anderen. Er is geen onderscheid. Hier zijn ze niet anders, maar gelijk aan alle andere kinderen.

Gesti verteld “Het mooiste en beste dat ik de kinderen kan geven is dat ze zich geliefd voelen en weten dat ze waardevol zijn. En dat er een God is die evenveel van hen houdt als van de andere kinderen”. En het mooie is dat de kinderen op hun beurt hun liefde weer teruggeven. Ook onderling zie je dat ze veel om elkaar geven. Tijdens de lunchtijd delen ze hun zorgen en verdriet. En na het eten bidden ze dan voor elkaar.

Hulp van de lokale kerk in Kombinat

Gedrag verandert door goed voorbeeld. Onder andere door Paster Gesti in AlbaniëGesti vertelt me ook dat hij bijzonder dankbaar is hoe de mensen van de lokale kerk in Kombinat dit Kinderontwikkelcentrum in hun hart gesloten hebben. Ze steunen het project niet alleen met geld, maar ook met hun tijd en energie. Tien mensen helpen op een regelmatige basis met allerlei zaken. Zoals lunch klaarmaken, bijles geven en kinderen van en naar school brengen. Dat ze ook financieel steunen is echt heel bijzonder. De meesten hebben slechts een klein inkomen. En toch willen ze het Kinderontwikkelcentrum steunen. Ik ben er van overtuigd omdat ze dit willen doordat ze met eigen ogen zien dat de kansloze kinderen hier weer een hoopvolle toekomst krijgen.

 

Nog heel veel liefde

De mensen uit de kerk van Kombinat hebben zoveel liefde voor kinderen dat ze er nog meer willen opvangen. Alleen daar is niet voldoende geld voor.

Als jij het op je hart hebt om een kind als Lydia te steunen, ga dan naar deze pagina en maak je keus kenbaar.

Weet dat je daarmee een kansarm kind weer een hoopvolle toekomst geeft.

Tot slot

Dit artikel is geschreven door Dorli Gschwandtner en is, met dank, overgenomen uit ‘Engage Magazine

*namen van de kinderen zijn veranderd ivm privacy.

Kinderen met een beperkingKinderen met een beperking

Het Kinderadoptieplan geeft kansarme kinderen een hoopvolle toekomst. Dat doet zij al meer dan 35 jaar in 68 landen. Dat is geweldig, maar geen nieuws. Wat wel nieuw is, is dat zij sinds kort in de gelegenheid is om speciale aandacht kan geven aan kinderen met een beperking. In drie Kinderontwikkelcentra is extra kennis, zorg en hulpmiddelen beschikbaar voor kinderen met een beperking.

Drie landen

In de landen Chili, Peru en Oekraïne zijn Kinderontwikkelcentra waar de extra kennis en zorg aanwezig is om ook kinderen met een beperking een hoopvolle toekomst te geven. Dat extra kan een rolstoel zijn. Of een therapie waardoor het kind zich op zijn niveau kan ontwikkelen.

Niet alleen het kind wordt geholpen

In heel veel landen wordt een kind met een beperking gezien als een straf van God. Ze tellen niet mee. Dat is voor de ouders heel erg zwaar. Zo zwaar dat ze hun kind thuis verstoppen en dat het nooit buiten komt. Voor deze ouders is er speciale aandacht en zorg, zodat ze om leren gaan met dit verdriet.
We horen van hen dat de manier waarop de medewerkers omgaan met hun kind, ze zien en ervaren dat hun kind wél mee telt en dat er wél van hen gehouden wordt. Op deze manier wordt dus niet alleen het kind geholpen, maar ook de ouders. En indirect het hele dorp.

Voel je je ook geroepen om een kind met een beperking te steunen, klik dan op deze link en kies zelf een land en of je een jongen of een meisje wil steunen: https://www.kinderadoptieplan.nl/sponsormogelijkheden/plan-4-sponsor-een-kind-met-een-beperking

Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. De rechten van het kind zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn kwetsbaar. Zij lopen de kans eerder ziek of uitgebuit te worden dan volwassenen. Daarom is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een verdrag aangenomen speciaal voor kinderen. Dit verdrag heet het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

In het verdrag staat bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.

Het Kinderadoptieplan is in 66 landen actief en heeft de zorg voor meer dan 19.000 kinderen. Die zorg wordt vorm gegeven volgens de ideeën van het verdrag. Wil je weten hoe dat gebeurd. Klik dan hier.

Rechten van het kind: recht op onderwijs

Recht op onderwijs

Rechten van het kind

Recht op minstens één voedzame maaltijd per dag

Rechten van het kind: een veilige plek om te spelen

Recht op een veilige plek om te spelen


Het Kinderadoptieplan is op zoek naar iemand die passie heeft voor kinderen, geraakt is door onrecht en secretarieel werk leuk vind.
Gebruik je talenten om de wereld een beetje beter te maken en kom ons team versterken.
Meer informatie over de functie, het werk en het team kun je lezen via deze link.

kap-in-de-gemeente-paars-2

29 oktober is er een inspiratie- en ontmoetingsdag.
Bedoeld voor alle coördinatoren van het Kinderadoptieplan en voorzitters van de lokale zendingsraden.
De dag is in Amersfoort. Emmauskerk, Noorderwierweg 131. Ingang aan de linkerkant.
Vanaf station is het een kwartiertje lopen.
Parkeren is gratis, maar wel lastig om een parkeerplek te vinden.

Noorderwierweg 131

Noorderwierweg 131

Desiree Griffioen

Desiree Griffioen

Het Nederlandse team wordt sinds februari 2014 door Stefanie van Hoof gecoördineerd. In de zomer van 2016 is Stefanie en haar gezin naar Dalfsen verhuisd. Het is voor haar niet praktisch om dat te combineren met de rol van coördinator. In september 2016 heeft zij het stokje overgedragen aan Desiree Griffioen. Deze overdracht zal tijdens de jaarlijkse vergadering geformaliseerd worden. Desiree is lid van de kerk in Nijmegen en zit in de landelijke zendingsraad. Voor velen geen onbekende.
Vanaf deze kant willen we Stefanie bedanken voor haar inzet en Desiree wensen we veel inspiratie en zegen toe.

Kippen


Een donatie van 100.000 kippen moet helpen om de extreme armoede te verminderen in Afrika*. De gift komt van Bill Gates, ex baas van Microsoft. Hij hoopt dat een boer met vijf gevaccineerde kippen van een goed ras jaarlijks meer dan 1000 euro kan verdienen. Dat is 300 Euro boven de armoede grens. Een mooi streven?

Bill Gates

Bill Gates, directeur van Microsoft

.

Janet Mawiyoo

Janet Mawiyoo, directeur KCDF

Niet vindt Janet Mawiyoo, directeur van het Keniaanse gemeenschaps ontwikkelingsfonds (KCDF). “Bijna iedereen houdt er wel een paar kippen op na in Afrika. Dat zijn lokale soorten. Ze ogen wat schraal, zijn ongevaccineerd maar smaken lekker. Nog meer kippen doet de prijs van het vlees zaken. En wie betaald de vaccinatie en het voer? Onze eigen kippen scharrelen het voer zelf bij elkaar”.

.

Mawiyoo vind dat de buitenlandse ontwikkelingshulp onder de loep moet worden genomen. Na tientallen jaren en miljarden ontwikkelingshulp is de armoede niet echt afgenomen in Afrika. Er zijn te veel projecten mislukt. Weggegooid geld concludeert ze. Het probleem is volgens haar dat goed bedoelende buitenlandse organisatie besluiten welke projecten het beste zijn.

Ze houden geen rekening met de lokale situatie. Het is beter om niets op te leggen. En de bevolking zelf laten bepalen wat nodig is. Zij gelooft heilig in onderwijs. Ook voor de allerarmste. Kinderen met een opleiding verdienen beter. Dat helpt uiteindelijk om een hele gemeenschap te laten groeien.

Het valt haar ook op dat die onderwijsprojecten die vanuit de bevolking zijn opgezet ook voldoende personeel hebben. Scholen opgezet vanuit internationale fondsen daarentegen staan vaak leeg, omdat er geen personeel is.

Waar Mawiyoo voor pleit is eigenlijk een bevestiging dat het Kinderadoptieplan op een goede manier werkt.

Zo werkt het Kinderadoptieplan:

In het ene land betaalt de overheid het onderwijs inclusief de schoolboeken. In het andere land niet. Als er veel HIV- en aids wezen zijn, is de noodzaak voor seksuele voorlichting groter dan als dit probleem niet speelt. Worden kinderen ingezet om elke dag water uit een ver afgelegen put te halen, dan is de aanleg van een schone waterbron urgent.

Kortom, de lokale omstandigheden bepalen de behoefte.
De mensen in de lokale kerk kennen hun gemeenschap en weten wat er nodig is. Zij zijn heel goed in staat om te bepalen of er ondersteuning nodig is voor voedsel, onderwijs, naschoolse opvang, of voorlichting.

Als er besloten wordt om een Kinder ontwikkel centrum op te zetten, weten zij welke kinderen daar voor in aanmerking komen.
Ook weten ze welke kinderen zonder ontbijt naar school komen.

We helpen kinderen in meer dan zestig landen. Niet alleen in Afrika, maar ook in Pakistan, Peru, Sri Lanka. En ook dichterbij: Roemenië, Oekraïne, Armenië en Tajikistan. Je kunt zelf kiezen uit welk land je een kind wilt steunen.

Doordat we werken via het netwerk van onze eigen kerk zijn de geldstromen beter verifieerbaar en betrouwbaar. Elk jaar wordt er een jaarverslag gemaakt. Dat verslag wordt gecontroleerd door een kascontrolecommissie en openbaar gemaakt. Dit gebeurt niet alleen in Nederland. Ook in de landen waar het geld ontvangen wordt, vindt er controle plaats of het geld wel goed besteed wordt. Transparantie vinden we erg belangrijk.

.
De kinderen op de projecten wordt verteld over de liefde van Jezus. En niet alleen verteld. Ze leiders proberen vanuit een liefdevolle houding die liefde voor te leven. We horen verhalen dat juist dát element een wezenlijke verandering voor de kinderen betekent.

elke dag een voedzame maaltijd

De mensen in de lokale kerken weten welke kinderen het niet alleen redden.

meisje schrijft

kind met graan

Het zal duidelijk zijn dat wij het initiatief van Bill Gates sympathiek vinden. Wij denken echter dat armoede zo complex is, dat die niet met een paar kippen kan worden opgelost. Wij geloven dat onderwijs een sterk wapen is in armoede bestrijding. Onze aanpak is holistisch. Daarmee bedoelen we dat alle aspecten in de ontwikkeling van een kind aandacht krijgen.

Geef een kind een hoopvolle toekomst

Zondag 4 september: het Kinderadoptieplan wordt onder de aandacht gebracht tijdens de dienst. Daarna is er een sponsorloop en een eetcafé. De opbrengst is voor het Kinderadoptieplan. Portemonnee mee dus.

Aanvang: half elf.

Waar: Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen

Sponsorloop - vlaardingen

rotterdamZondag 10 juli is er een presentatie van het Kinderadoptieplan.

Tony en Wendy Komijn geven tijdens de dienst achtergrond informatie over het adoptieplan, er wordt een video getoond en er is mogelijkheid om vragen te stellen.

Aanvang: 10 uur.

Top
Volg ons: