Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn kwetsbaar. Zij lopen de kans eerder ziek of uitgebuit te worden dan volwassenen. Daarom is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een verdrag aangenomen speciaal voor kinderen. Dit verdrag heet het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

In het verdrag staat bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.

Het Kinderadoptieplan is in 66 landen actief en heeft de zorg voor meer dan 19.000 kinderen. Die zorg wordt vorm gegeven volgens de ideeën van het verdrag. Wil je weten hoe dat gebeurd. Klik dan hier.

Recht op onderwijs

Recht op onderwijs

een goede maaltijd voordat de kinderen naar school gaan

Recht op minstens één voedzame maaltijd per dag

Recht op een veilige plek om te spelen


Het Kinderadoptieplan is op zoek naar iemand die passie heeft voor kinderen, geraakt is door onrecht en secretarieel werk leuk vind.
Gebruik je talenten om de wereld een beetje beter te maken en kom ons team versterken.
Meer informatie over de functie, het werk en het team kun je lezen via deze link.

kap-in-de-gemeente-paars-2

29 oktober is er een inspiratie- en ontmoetingsdag.
Bedoeld voor alle coördinatoren van het Kinderadoptieplan en voorzitters van de lokale zendingsraden.
De dag is in Amersfoort. Emmauskerk, Noorderwierweg 131. Ingang aan de linkerkant.
Vanaf station is het een kwartiertje lopen.
Parkeren is gratis, maar wel lastig om een parkeerplek te vinden.

Noorderwierweg 131

Noorderwierweg 131

Desiree Griffioen

Desiree Griffioen

Het Nederlandse team wordt sinds februari 2014 door Stefanie van Hoof gecoördineerd. In de zomer van 2016 is Stefanie en haar gezin naar Dalfsen verhuisd. Het is voor haar niet praktisch om dat te combineren met de rol van coördinator. In september 2016 heeft zij het stokje overgedragen aan Desiree Griffioen. Deze overdracht zal tijdens de jaarlijkse vergadering geformaliseerd worden. Desiree is lid van de kerk in Nijmegen en zit in de landelijke zendingsraad. Voor velen geen onbekende.
Vanaf deze kant willen we Stefanie bedanken voor haar inzet en Desiree wensen we veel inspiratie en zegen toe.

Kippen


Een donatie van 100.000 kippen moet helpen om de extreme armoede te verminderen in Afrika*. De gift komt van Bill Gates, ex baas van Microsoft. Hij hoopt dat een boer met vijf gevaccineerde kippen van een goed ras jaarlijks meer dan 1000 euro kan verdienen. Dat is 300 Euro boven de armoede grens. Een mooi streven?

Bill Gates

Bill Gates, directeur van Microsoft

.

Janet Mawiyoo

Janet Mawiyoo, directeur KCDF

Niet vindt Janet Mawiyoo, directeur van het Keniaanse gemeenschaps ontwikkelingsfonds (KCDF). “Bijna iedereen houdt er wel een paar kippen op na in Afrika. Dat zijn lokale soorten. Ze ogen wat schraal, zijn ongevaccineerd maar smaken lekker. Nog meer kippen doet de prijs van het vlees zaken. En wie betaald de vaccinatie en het voer? Onze eigen kippen scharrelen het voer zelf bij elkaar”.

.

Mawiyoo vind dat de buitenlandse ontwikkelingshulp onder de loep moet worden genomen. Na tientallen jaren en miljarden ontwikkelingshulp is de armoede niet echt afgenomen in Afrika. Er zijn te veel projecten mislukt. Weggegooid geld concludeert ze. Het probleem is volgens haar dat goed bedoelende buitenlandse organisatie besluiten welke projecten het beste zijn.

Ze houden geen rekening met de lokale situatie. Het is beter om niets op te leggen. En de bevolking zelf laten bepalen wat nodig is. Zij gelooft heilig in onderwijs. Ook voor de allerarmste. Kinderen met een opleiding verdienen beter. Dat helpt uiteindelijk om een hele gemeenschap te laten groeien.

Het valt haar ook op dat die onderwijsprojecten die vanuit de bevolking zijn opgezet ook voldoende personeel hebben. Scholen opgezet vanuit internationale fondsen daarentegen staan vaak leeg, omdat er geen personeel is.

Waar Mawiyoo voor pleit is eigenlijk een bevestiging dat het Kinderadoptieplan op een goede manier werkt.

Zo werkt het Kinderadoptieplan:

In het ene land betaalt de overheid het onderwijs inclusief de schoolboeken. In het andere land niet. Als er veel HIV- en aids wezen zijn, is de noodzaak voor seksuele voorlichting groter dan als dit probleem niet speelt. Worden kinderen ingezet om elke dag water uit een ver afgelegen put te halen, dan is de aanleg van een schone waterbron urgent.

Kortom, de lokale omstandigheden bepalen de behoefte.
De mensen in de lokale kerk kennen hun gemeenschap en weten wat er nodig is. Zij zijn heel goed in staat om te bepalen of er ondersteuning nodig is voor voedsel, onderwijs, naschoolse opvang, of voorlichting.

Als er besloten wordt om een Kinder ontwikkel centrum op te zetten, weten zij welke kinderen daar voor in aanmerking komen.
Ook weten ze welke kinderen zonder ontbijt naar school komen.

We helpen kinderen in meer dan zestig landen. Niet alleen in Afrika, maar ook in Pakistan, Peru, Sri Lanka. En ook dichterbij: Roemenië, Oekraïne, Armenië en Tajikistan. Je kunt zelf kiezen uit welk land je een kind wilt steunen.

Doordat we werken via het netwerk van onze eigen kerk zijn de geldstromen beter verifieerbaar en betrouwbaar. Elk jaar wordt er een jaarverslag gemaakt. Dat verslag wordt gecontroleerd door een kascontrolecommissie en openbaar gemaakt. Dit gebeurt niet alleen in Nederland. Ook in de landen waar het geld ontvangen wordt, vindt er controle plaats of het geld wel goed besteed wordt. Transparantie vinden we erg belangrijk.

.
De kinderen op de projecten wordt verteld over de liefde van Jezus. En niet alleen verteld. Ze leiders proberen vanuit een liefdevolle houding die liefde voor te leven. We horen verhalen dat juist dát element een wezenlijke verandering voor de kinderen betekent.

elke dag een voedzame maaltijd

De mensen in de lokale kerken weten welke kinderen het niet alleen redden.

meisje schrijft

kind met graan

Het zal duidelijk zijn dat wij het initiatief van Bill Gates sympathiek vinden. Wij denken echter dat armoede zo complex is, dat die niet met een paar kippen kan worden opgelost. Wij geloven dat onderwijs een sterk wapen is in armoede bestrijding. Onze aanpak is holistisch. Daarmee bedoelen we dat alle aspecten in de ontwikkeling van een kind aandacht krijgen.

Geef een kind een hoopvolle toekomst

Zondag 4 september: het Kinderadoptieplan wordt onder de aandacht gebracht tijdens de dienst. Daarna is er een sponsorloop en een eetcafé. De opbrengst is voor het Kinderadoptieplan. Portemonnee mee dus.

Aanvang: half elf.

Waar: Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen

Sponsorloop - vlaardingen

rotterdamZondag 10 juli is er een presentatie van het Kinderadoptieplan.

Tony en Wendy Komijn geven tijdens de dienst achtergrond informatie over het adoptieplan, er wordt een video getoond en er is mogelijkheid om vragen te stellen.

Aanvang: 10 uur.

Het financiële verslag over 2015 is tijdens de jaarlijkse vergadering met unanieme stemmen goedgekeurd. Wil je dit verslag of die van voorgaande jaren lezen, ga dan naar de pagina met verslagen.

Top
Volg ons: