Een keer per jaar komen alle lokale zendingsraden bij elkaar. Een mooi moment voor ontmoeting, elkaars verhalen te horen én de verslagen te bespreken.
Tijdens deze landelijke zendingsvergadering zijn zowel het financiële verslag van de penningmeester, als het verslag van de coördinator besproken en goedgekeurd.

Hoe was 2018?

De coördinator (Désirée Veening) schrijft dat ze dankbaar terugkijkt op de betrokkenheid van zo veel sponsors vanuit Nederland.

Dankzij alle giften van sponsors in Nederland én andere landen, ontvingen het afgelopen jaar bijna 11.000 kinderen onderwijs en meer dan 50.000 kinderen voedzame maaltijden via Kinderontwikkelcentra in 66 landen.

Vanuit Nederland zijn 639 kinderen gesteund waardoor hun toekomst weer hoopvol is.

Naast de maandelijkse sponsorbijdragen, ontvingen we geregeld extra giften. Er is het afgelopen jaar in totaal bijna € 123.000,- ontvangen. Een fantastisch bedrag.

Wil je meer details weten, ga dan naar het verslag. Naar het jaarverslag

Désirée Veening

Coördinator Désirée Veening kijkt tevreden en dankbaar terug op 2018.

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: