Holistische benadering zorgt voor aandacht op alle terreinen van het kind.Holistische benadering.

De kinderen die de programma’s doorlopen groeien vaak uit tot mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in hun omgeving. Ze worden betere vaders en moeders, soms zelfs leraars, dokters of voorgangers.

Armoede is complex. Alleen geld, of voedsel of onderwijs helpen een kind niet om de cirkel van armoede te doorbreken. We hebben een programma ontwikkeld dat aandacht geeft aan de vijf belangrijke aspecten van het leven van een kind. Dit wordt ook wel een holistische aanpak genoemd. Onze ervaring leert dat met deze aanpak we een kind werkelijk hoop geven op een leven zonder armoede. Die vijf aspecten worden hieronder toegelicht:

Lichamelijke ontwikkeling

Kinderen worden individueel begeleid, ook in hun lichamelijke ontwikkeling. Dat gebeurt door sport en spel, gezonde voeding, medische controles, lessen over hygiëne, vaccinaties en medische zorg.

Sociale en emotionele ontwikkeling

We helpen kinderen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Ook leren ze vaardigheden zoals conflicthantering, omgang met ouders en krijgen ze lessen over bijvoorbeeld seksualiteit.

Geestelijke ontwikkeling

Alle kinderen krijgen het Evangelie van Jezus Christus te horen. Kinderen kunnen ongeacht hun religieuze achtergrond deelnemen aan de programma’s. Gods boodschap van onvoorwaardelijke liefde maakt vaak een grote indruk op de kinderen.

Intellectuele ontwikkeling

Alle sponsorkinderen volgen onderwijs. In landen waar het onderwijs niet gratis is, voorziet het in schoolgeld, een uniform, boeken en schoolspullen.

Veilige omgeving - via lokale kerk

In de projecten krijgen de kinderen liefde en zorg. Ze kunnen er kind zijn. Dat staat vaak in schril contrast met de thuissituatie en de wijk waarin ze wonen.

Lees de verhalen

Dayan

Het verhaal van Dayan Dit is Dayan. Hij is 11 jaar en woont in een afgelegen dorp in het westen van Sri Lanka. Toen Dayan 4 jaar was, was hij een energieke en ondeugende jongen, net als veel andere jongens van die leeftijd. En net zoals veel andere kinderen van zijn leeftijd, was hij bang…

Van uitzichtloosheid naar hoop. In Mozambique, vlak bij de grens met Swaziland, ligt een klein dorpje met de naam Namaacha. Er zijn zoveel problemen in dit dorp dat het bijna uitzichtloos lijkt. Een groot aantal mensen leidt aan HIV en AIDS, er is veel armoede en honger, er is een dalende opbrengst van de oogsten…

In deze video zie je in levende lijve wat het effect is als je een kind sponsort. Indrukwekkend om te horen dat sponsoring echt zin heeft. Wil je ook meehelpen om een kansarm kind een hoopvolle toekomst te geven?

Top
Volg ons: