anbiDe Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals het Kinderadoptieplan. Als kerk hebben we een groepsbeschikking. Op de website van de belastingdienst, kun je zien dat we erkend zijn. Het RSIN nummer is 807519285. We staan geregistreerd onder de naam Kerk van de Nazarener Nederlands District, met als vestigingsplaats Haarlem.
Het postadres van het Kinderadoptieplan is Landbouwerserf 2, 6846 AL Arnhem. Je kunt ons ook bereiken met een email naar info@kinderadoptieplan.nl.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
– Désirée: Algehele coördinatie
– Stefanie: Secretaris
– Hennie: Penningmeester.
De bestuurders ontvangen geen beloning. Zij doen dit werk vrijwillig.

Onkosten kunnen worden gedeclareerd. In de financiële verslagen kunt u lezen dat het Kinderadoptieplan over de jaren heen slechts twee tot vier procent van de inkomsten als kosten heeft.

Doelstellingen en beleid:

Het Kinderadoptieplan zorgt voor financiële ondersteuning van de kinderen. Er worden geen hulpgoederen of kleding gestuurd. Het geld dat ingezameld wordt komt ten goede aan de kinderen. Omdat we in Nederland geen betaalde krachten hebben, zijn er ook nagenoeg geen overhead kosten. Van het sponsorgeld komt een hoog percentage ten goede aan de kinderen.

Er zijn in Nederland afspraken over hoeveel procent van het sponsorgeld besteed mag worden aan promotie. Als een organisatie meer uitgeeft dan 20%, krijgt het geen keurmerk. Het Kinderadoptieplan blijft met 2 tot 4 % daar ver onder.

Jaarlijks wordt er een financieel verslag gemaakt dat openbaar is. Dit verslag wordt tijdens de jaarlijkse zendingsbijeenkomst toegelicht.
Het geld gaat via de internationale kerk naar de lokale kerken in de donorlanden. Daar wordt het gebruikt voor de kinderen die in de lokale projecten deelnemen. Het geld wordt niet aan de kinderen of aan hun ouders persoonlijk gegeven.
Door gebruik te maken van het wereldwijde netwerk van de kerk, weten we dat het geld ook daadwerkelijk op de projecten terecht komt. Op allerlei niveaus is er toezicht.