Je kunt het Kinderadoptieplan opnemen in je testament. Daarmee kun je ook na je overlijden een verschil maken voor kinderen in nood. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

Een legaat nalaten

Je kunt een vast bedrag nalaten; dit wordt een legaat genoemd. Hierbij kun je heel precies bepalen hoeveel een organisatie krijgt.

Benoemen tot erfgenaam

Door één of meerdere organisaties tot erfgenaam te benoemen ontvangen zij een deel (bijvoorbeeld een percentage) van uw vermogen. Je bepaalt zelf hoeveel dat is.

Er gaat niets naar de fiscus

Omdat het Kinderadoptieplan een ANBI status heeft hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. Iedere euro die je nalaat, komt dus ten goede aan de kansarme kinderen.
Normaal gesproken moeten erfgenamen belasting betalen over de erfenis die zij ontvangen. Deze belasting heet successierecht. Maar goede doelen organisaties vormen hierop een uitzondering. Voorwaarde is dat de organisatie door de Belastingdienst is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Het Kinderadoptieplan is een ANBI-instelling. Daardoor hoeft er geen successierechten betaald te worden.

Benodigde informatie voor je testament

Als je specifiek een legaat wil nalaten aan het Kinderadoptieplan, dan is dit de tenaamstelling die in je testament kunt opnemen:
“Kerk van de Nazarener, Nederlands district, statutair gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51360233”.

Vervolgens kun je de volgende zin laten opnemen: “het legaat moet gebruikt worden ten behoeve van het Kinderadoptieplan van dit kerkgenootschap. Voor het geval het Kinderadoptieplan niet meer zou bestaan, komt het gelegateerde toe aan haar rechtsopvolgers, dan wel dient het gelegateerde door genoemde kerk besteed te worden aan het geven van onderwijs aan kansarme kinderen, wereldwijd”.

 

kinderen krijgen weer hoop

Ook na je leven kun je een kind een hoopvolle toekomst geven

Iets nalaten, na je overlijden

Meer informatie nodig?

    Je naam (verplicht)

    Je E-mail adres (verplicht)

    Je telefoonnummer

    Je bericht