Onze missie

Kansarme kinderen een hoopvolle toekomst geven. Dat is onze missie.

Lees meer

Geschiedenis

Sinds 1983 kunnen 19.500 kinderen wereldwijd nu naar school, doordat zij gesponsord worden door het Kinderadoptieplan via de Kerk van de Nazarener.

Lees meer

Organisatie

Met een klein vrijwilligersteam in Nederland helpen wij de internationale hulporganisatie van de Kerk van de Nazarener met het vinden van sponsors.

Lees meer

Benadering

Alleen geld, of voedsel of onderwijs helpen een kind niet om de cirkel van armoede te doorbreken. Er is een holistische aanpak nodig om een kind werkelijk hoop te geven op een leven zonder armoede.

Lees meer

De Kerk van de Nazarener is een internationale kerk, met een groot hart voor mensen in nood.

Kerk van de Nazarener logoOnze lokale kerken zijn enorm betrokken bij hun gemeenschap. Ze weten als geen ander wat er nodig is in hun buurt. Zij kennen de werkelijke behoeften van de mensen in hun omgeving. Dat geldt voor Nederland, maar net zo goed voor een kerk in bijvoorbeeld Congo. Zo kan een kerk bijvoorbeeld starten met een Kinderontwikkelcentrum (Child Development Centre). Er wordt gezorgd voor een schoolgebouw, voor lesmaterialen, voor onderwijzers en voor voedzame maaltijden. De kerk heeft vaak al contacten met gezinnen uit de omgeving. Als blijkt dat ouders geen schoolgeld kunnen betalen, komt een kind in aanmerking voor het sponsorprogramma. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het kind daadwerkelijk naar school gaan. Als het gezin bijvoorbeeld verhuist, dan gaat het kind uit het sponsorprogramma. De kerk onderhoudt hierover contact met Nazarene Compassionate Ministries (NCM), het internationale zendingsorgaan van de Kerk van de Nazarener.

NCM zorgt ervoor dat nieuwe kinderen worden opgenomen in het sponsorprogramma. Zo lang er nog geen sponsor is, worden de kosten voor het kind betaald vanuit het fonds ‘ongesponsorde kinderen’. Via de kerken worden er daarom altijd nieuwe sponsors gezocht, ook in Nederland. Het team van vrijwilligers zorgt ervoor dat het geld van Nederlandse sponsors wordt overgemaakt naar NCM. Het hoofdkantoor zorgt ervoor dat het geld op de juiste plekken terecht komt.

Het Kinderadoptieplan werkt wereldwijd. Onder andere in:

 • Afrika,
 • Oost Europa,
 • Midden Oosten,
 • Midden-Amerika
 • Zuid-Amerika,
 • Azie.

Als je een kind steunt via het onderwijs programma kun je een voorkeur opgeven voor een land.

Waarom sponsoren via het KinderAdoptiePlan?

 • Kinderen krijgen onderwijs in hygiëne, etc.
 • Kinderen krijgen onderwijs
 • Geestelijke zorg
 • Ontwikkelen van sociaal gedrag en worden zelfverzekerd.
 • Kinderen krijgen de liefde die ze verdienen
 • De kinderen krijgen zowel met kerst als met hun verjaardag een cadeautje. Dit is inbegrepen in je bijdrage
 • Je sponsorbijdrage is beduidend lager dan bij vergelijkbare organisaties
 • Lage overheadkosten
 • Kleine organisatie
 • Vrijwilligers