Voor kerken

Vanuit diverse kanten krijgen we signalen dat lokale zendingsraden behoefte hebben in ondersteuning bij het vormgeven van een themadienst voor het Kinderadoptieplan. Om die reden hebben we alle informatie, hulpmiddelen en ideeën op de website bij elkaar gebracht.

Zo zijn er hulpmiddelen voor het kindermoment, de zangleiders, de presentatie én ook voor de predikant.

Er zijn zestien video’s. Maar ook voorleesverhalen, PowerPoints en suggesties voor liederen die bij het thema passen.

Ook vind je er inspiratie voor een presentatie.

En tot slot kun je daar ook de nieuwe folder aanvragen.

Heel veel kun je downloaden.

Ga naar de pagina
Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: