In 2019 ontvingen 536 kinderen steun via het Kinderadoptieplan!

Afgelopen periode is ons jaarverslag* goedgekeurd door de DistrictsAdviesRaad van de Kerk van de Nazarener.

In 2019 namen er vanuit Nederland 306 sponsors deel aan het Kinderadoptieplan en werden via de verschillende sponsorprogramma’s
536 kinderen gesteund. Het aantal sponsors is ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk gebleven. De grootste afname is te zien in sponsors van voedselplannen.

Beëindiging van onderwijsplannen was meestal het gevolg van een ‘reassignment’. Naast de maandelijkse sponsorbijdragen, ontvingen we geregeld extra giften. Er is het afgelopen jaar in totaal € 119.643,26 ontvangen. Een fantastisch bedrag! De extra giften via plan 5 zijn in 2019 bestemd voor onderwijs aan Syrische kinderen; € 20.517,54

Dankzij alle giften van sponsors in Nederland én andere landen, werden het afgelopen jaar meer dan 18.000 kwetsbare kinderen gesteund via Nazarene Compassionate Ministries (NCM). Door 257 Kinderontwikkelcentra in 39 landen kregen kinderen een hoopvolle toekomst.

We zijn heel blij dat wij vanuit Nederland daaraan een bijdrage mogen leveren.

*Wil je het volledige en uitgebreide verslag over 2019 lezen, dan klik je op deze link.

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: