2017 is al weer even achter de rug. Tijd om de balans op te maken. Letterlijk en figuurlijk.
De penningmeester, Hennie Schrier, heeft haar best gedaan. De jaarlijkse overzichten zijn gereed. De kascontrole commissie heeft het verslag beoordeeld. Nu moet het financiële verslag nog op de landelijke zendingsbijeenkomst van 21 april goedgekeurd worden. Tot die tijd lees je hier het concept verslag.
De penningmeester is zeer verheugd om te melden dat 2017 een goed jaar was: er is weer meer geld ontvangen en daardoor zijn er wederom weer meer kinderen geholpen dan het jaar ervoor.

Hennie Schrier

Hennie Schrier

De coördinator, Désirée Veening, schrijft in haar toelichting dat er vanuit Nederland 701 kinderen gesponsord worden. Voor een relatief klein land is dat een respectabel aantal. Wereldwijd worden er door ons sponsorplan 11.000 gesteund met het ‘onderwijsplan’ en 50.000 kinderen met het ‘voedselplan. Al deze kinderen hebben daardoor een kans om de spiraal van armoede te ontvluchten. Daar is waar we het voor doen.
Meer informatie lees je in het Concept verslag over 2017.

Desiree Veening coordinator Kinderadoptieplan

Desirée Veening

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: