Kinderen met een beperking

Het Kinderadoptieplan geeft kansarme kinderen een hoopvolle toekomst. Dat doet zij al meer dan 35 jaar in 68 landen. Dat is geweldig, maar geen nieuws. Wat wel nieuw is, is dat zij sinds kort in de gelegenheid is om speciale aandacht kan geven aan kinderen met een beperking. In drie Kinderontwikkelcentra is extra kennis, zorg en hulpmiddelen beschikbaar voor kinderen met een beperking.

Drie landen

In de landen Chili, Peru en Oekraïne zijn Kinderontwikkelcentra waar de extra kennis en zorg aanwezig is om ook kinderen met een beperking een hoopvolle toekomst te geven. Dat extra kan een rolstoel zijn. Of een therapie waardoor het kind zich op zijn niveau kan ontwikkelen.

Niet alleen het kind wordt geholpen

In heel veel landen wordt een kind met een beperking gezien als een straf van God. Ze tellen niet mee. Dat is voor de ouders heel erg zwaar. Zo zwaar dat ze hun kind thuis verstoppen en dat het nooit buiten komt. Voor deze ouders is er speciale aandacht en zorg, zodat ze om leren gaan met dit verdriet.
We horen van hen dat de manier waarop de medewerkers omgaan met hun kind, ze zien en ervaren dat hun kind wél mee telt en dat er wél van hen gehouden wordt. Op deze manier wordt dus niet alleen het kind geholpen, maar ook de ouders. En indirect het hele dorp.

Kinderen met een beperking

Voel je je ook geroepen om een kind met een beperking te steunen, klik dan op de blauwe knop en kies zelf een land en of je een jongen of een meisje wil steunen.

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: