Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. De rechten van het kind zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn kwetsbaar. Zij lopen de kans eerder ziek of uitgebuit te worden dan volwassenen. Daarom is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een verdrag aangenomen speciaal voor kinderen. Dit verdrag heet het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

In het verdrag staat bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.

Het Kinderadoptieplan is in 66 landen actief en heeft de zorg voor meer dan 19.000 kinderen. Die zorg wordt vorm gegeven volgens de ideeën van het verdrag. Wil je weten hoe dat gebeurd. Klik dan hier.

Rechten van het kind: recht op onderwijs

Recht op onderwijs

Rechten van het kind

Recht op minstens één voedzame maaltijd per dag

Rechten van het kind: een veilige plek om te spelen

Recht op een veilige plek om te spelen

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: