Weer meer kinderen gesponsord

Tijdens de landelijke zendingsbijeenkomst van 21 april is het verslag* van het Kinderadoptieplan goedgekeurd.

We zijn ongelooflijk trots dat er vanuit Nederland meer dan 700 kinderen gesponsord worden. Daardoor kunnen ze uitkijken naar een hoopvolle toekomst.
Die 700 zijn er 47 meer dan het jaar daarvoor. Dat is des te meer een positief bericht omdat vorig jaar een aantal sponsors gestopt zijn als gevolg van de verhoging van de sponsorbijdrage. Per saldo zijn er meer sponsors.
De toename is onder andere te danken aan de inzet van de lokale kerken. In diverse gemeenten is er aandacht gegeven (veelal via een themadienst) hoe wij hier in Nederland kansarme kinderen weer een hoopvolle toekomst kunnen geven.
Wist je dat er wereldwijd bijna twintig duizend kinderen een kans krijgen om de cirkel van armoede te doorbreken. Dat doen ze niet op eigen kracht. Maar met de hulp van 970 onderwijzers en vrijwilligers op de Kinderontwikkelcentra plus de steun van hun sponsor.

Vorig jaar is er vanuit Nederland een bedrag van € 115.000,- opgebracht. Daar zitten ook de bijzondere giften in, zoals:
  • Een stel geeft het geld dat ze ontvangen hebben ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksfeest
  • De opbrengst van workshops porselein schilderen
  • Sponsors die een extra, of een eenmalige gift geven
  • Opbrengst van collecten tijdens een themadienst
  • Een gift speciaal gegeven om schoon drinkwater te bevorderen
  • Collecte voor Syrië

Kortom: reden om dankbaar te zijn.

*Wil je het verslag over 2017 lezen, dan klik je op deze link.

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: