Jongens en meisjes zijn gelijkwaarding​Het thema dit jaar is: vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig.

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes vaak nog achtergesteld worden ten opzichte van jongens en mannen.

Dat geldt hier in Nederland, maar zeker ook in veel ontwikkelingslanden.

Hoe doorbreek je zulke ingesleten tradities, gewoontes en gedachten?

Op de Kinderontwikkelcentra is gelijkwaardigheid een belangrijk thema. Alle kinderen tellen mee.
Jongens niet meer dan meisjes.
De kinderen worden bijvoorbeeld gevraagd om te vertellen over hun dromen en om daar een tekening van te maken.
Het blijkt dat meisjes ook een beroep willen leren. Dat wordt dan ook gestimuleerd. En gelukkig zijn er voorbeelden van meisjes die daadwerkelijk hun droom kunnen verwezenlijken.
Deborah voelde zich gelijkwaardig aan je jongens. En ging verder studeren

Ook meisjes krijgen kansen om door te leren.

Neem Deborah. Na haar studie aan de middelbare school is ze naar de universiteit in Tanzania gegaan waar ze voor accountant studeert. Als ze thuis in haar dorp is praat ze veel met tiener meisjes en stimuleert ze hen om naar school te gaan. Zo is zij nu een voorbeeld voor hen.

Werken aan gelijke rechten is als zaaien: je moet geduld hebben. Maar de oogst zal het harde werken belonen.
Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: