​In 2019 ontvingen 536 kinderen steun via het Kinderadoptieplan! ​Afgelopen periode is ons jaarverslag* goedgekeurd door de DistrictsAdviesRaad van de Kerk van de Nazarener. In 2019 namen er vanuit Nederland 306 sponsors deel aan het Kinderadoptieplan en werden via de verschillende sponsorprogramma’s 536 kinderen gesteund. Het aantal sponsors is ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk…

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: