Hoe beleeft een kind dat het gesponsord wordt? Het verhaal van Benaia uit Brazelië. Ze verteld wat een enorme schok het voor haar was dat haar vader overleed toen ze nog jong was. Ze sprak voor maanden niet meer. Ze was boos op God. Zij had een hele hechte band met haar vader. En toen…

Ondanks dat er vaak vele kilometers tussen jouw en het sponsorkind zitten, ben je toch met elkaar verbonden.

Korte impressie van een ‘Kinder Ontwikkel Centrum’ – Child Development Centre. Geleid door een oudere vrouw, maar met heel veel spirit en liefde voor kinderen. Het geeft een reëel beeld onder welke omstandigheden de kinderen leven. — bij Soweto, Johannesburg. Het laat ook zien dat zonder financiële sponsoring deze kinderen geen toekomst hebben.

Jeanet Sibanda vertelt wat het voor haar betekende dat ze financieel gesteund werd door een sponsor. Wil je ook meehelpen om een kansarm kind een hoopvolle toekomst te geven?

In deze video zie je in levende lijve wat het effect is als je een kind sponsort. Indrukwekkend om te horen dat sponsoring echt zin heeft. Wil je ook meehelpen om een kansarm kind een hoopvolle toekomst te geven?

Een 15 jarig meisje verteld haar ervaring over de aardbeving in Nepal. Zij neemt deel aan het Child Development Programm (CDC). Dat heet het sponsorprogramma. Het Kinderadoptieplan is onderdeel van Nazarene Compassionat Ministries (NCM).

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: