Kippen


Een donatie van 100.000 kippen moet helpen om de extreme armoede te verminderen in Afrika*. De gift komt van Bill Gates, ex baas van Microsoft. Hij hoopt dat een boer met vijf gevaccineerde kippen van een goed ras jaarlijks meer dan 1000 euro kan verdienen. Dat is 300 Euro boven de armoede grens. Een mooi streven?

Bill Gates

Bill Gates, directeur van Microsoft

.

Janet Mawiyoo

Janet Mawiyoo, directeur KCDF

Niet vindt Janet Mawiyoo, directeur van het Keniaanse gemeenschaps ontwikkelingsfonds (KCDF). “Bijna iedereen houdt er wel een paar kippen op na in Afrika. Dat zijn lokale soorten. Ze ogen wat schraal, zijn ongevaccineerd maar smaken lekker. Nog meer kippen doet de prijs van het vlees zaken. En wie betaald de vaccinatie en het voer? Onze eigen kippen scharrelen het voer zelf bij elkaar”.

.

Mawiyoo vind dat de buitenlandse ontwikkelingshulp onder de loep moet worden genomen. Na tientallen jaren en miljarden ontwikkelingshulp is de armoede niet echt afgenomen in Afrika. Er zijn te veel projecten mislukt. Weggegooid geld concludeert ze. Het probleem is volgens haar dat goed bedoelende buitenlandse organisatie besluiten welke projecten het beste zijn.

Ze houden geen rekening met de lokale situatie. Het is beter om niets op te leggen. En de bevolking zelf laten bepalen wat nodig is. Zij gelooft heilig in onderwijs. Ook voor de allerarmste. Kinderen met een opleiding verdienen beter. Dat helpt uiteindelijk om een hele gemeenschap te laten groeien.

Het valt haar ook op dat die onderwijsprojecten die vanuit de bevolking zijn opgezet ook voldoende personeel hebben. Scholen opgezet vanuit internationale fondsen daarentegen staan vaak leeg, omdat er geen personeel is.

Waar Mawiyoo voor pleit is eigenlijk een bevestiging dat het Kinderadoptieplan op een goede manier werkt.

Zo werkt het Kinderadoptieplan:

In het ene land betaalt de overheid het onderwijs inclusief de schoolboeken. In het andere land niet. Als er veel HIV- en aids wezen zijn, is de noodzaak voor seksuele voorlichting groter dan als dit probleem niet speelt. Worden kinderen ingezet om elke dag water uit een ver afgelegen put te halen, dan is de aanleg van een schone waterbron urgent.

Kortom, de lokale omstandigheden bepalen de behoefte.
De mensen in de lokale kerk kennen hun gemeenschap en weten wat er nodig is. Zij zijn heel goed in staat om te bepalen of er ondersteuning nodig is voor voedsel, onderwijs, naschoolse opvang, of voorlichting.

Als er besloten wordt om een Kinder ontwikkel centrum op te zetten, weten zij welke kinderen daar voor in aanmerking komen.
Ook weten ze welke kinderen zonder ontbijt naar school komen.

We helpen kinderen in meer dan zestig landen. Niet alleen in Afrika, maar ook in Pakistan, Peru, Sri Lanka. En ook dichterbij: Roemenië, Oekraïne, Armenië en Tajikistan. Je kunt zelf kiezen uit welk land je een kind wilt steunen.

Doordat we werken via het netwerk van onze eigen kerk zijn de geldstromen beter verifieerbaar en betrouwbaar. Elk jaar wordt er een jaarverslag gemaakt. Dat verslag wordt gecontroleerd door een kascontrolecommissie en openbaar gemaakt. Dit gebeurt niet alleen in Nederland. Ook in de landen waar het geld ontvangen wordt, vindt er controle plaats of het geld wel goed besteed wordt. Transparantie vinden we erg belangrijk.

.
De kinderen op de projecten wordt verteld over de liefde van Jezus. En niet alleen verteld. Ze leiders proberen vanuit een liefdevolle houding die liefde voor te leven. We horen verhalen dat juist dát element een wezenlijke verandering voor de kinderen betekent.

elke dag een voedzame maaltijd

De mensen in de lokale kerken weten welke kinderen het niet alleen redden.

meisje schrijft

kind met graan

Het zal duidelijk zijn dat wij het initiatief van Bill Gates sympathiek vinden. Wij denken echter dat armoede zo complex is, dat die niet met een paar kippen kan worden opgelost. Wij geloven dat onderwijs een sterk wapen is in armoede bestrijding. Onze aanpak is holistisch. Daarmee bedoelen we dat alle aspecten in de ontwikkeling van een kind aandacht krijgen.

Geef een kind een hoopvolle toekomst
Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: