Desiree Griffioen

Desiree Griffioen

Het Nederlandse team wordt sinds februari 2014 door Stefanie van Hoof gecoördineerd. In de zomer van 2016 is Stefanie en haar gezin naar Dalfsen verhuisd. Het is voor haar niet praktisch om dat te combineren met de rol van coördinator. In september 2016 heeft zij het stokje overgedragen aan Desiree Griffioen. Deze overdracht zal tijdens de jaarlijkse vergadering geformaliseerd worden. Desiree is lid van de kerk in Nijmegen en zit in de landelijke zendingsraad. Voor velen geen onbekende.
Vanaf deze kant willen we Stefanie bedanken voor haar inzet en Desiree wensen we veel inspiratie en zegen toe.

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: