Zondag 4 september: het Kinderadoptieplan wordt onder de aandacht gebracht tijdens de dienst. Daarna is er een sponsorloop en een eetcafé. De opbrengst is voor het Kinderadoptieplan. Portemonnee mee dus.

Aanvang: half elf.

Waar: Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen

Sponsorloop - vlaardingen

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: