Wegens succes: dit jaar herhaling Ook dit jaar organiseert het team van het Kinderadoptieplan weer een inspiratie- en ontmoetingsdag. Deze dag is speciaal bedoeld voor leden van de lokale zendingsraden die contactpersoon zijn voor het Kinderadoptieplan. Heeft jouw zendingsraad nog geen contactpersoon, dan is het mogelijk om een ander lid te laten gaan. Maximaal twee…

​Weer meer kinderen gesponsord ​Tijdens de landelijke zendingsbijeenkomst van 21 april is het verslag* van het Kinderadoptieplan goedgekeurd. We zijn ongelooflijk trots dat er vanuit Nederland meer dan 700 kinderen gesponsord worden. Daardoor kunnen ze uitkijken naar een hoopvolle toekomst. Die 700 zijn er 47 meer dan het jaar daarvoor. Dat is des te meer…

​​Het thema dit jaar is: vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig. ​In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes vaak nog achtergesteld worden ten opzichte van jongens en mannen. Dat geldt hier in Nederland, maar zeker…

​Het Kinderadoptieplan is op zoek naar iemand die passie heeft voor kinderen, geraakt is door onrecht en het leuk vind om ervoor te zorgen dat de post van de sponsorkinderen bij de juiste sponsor terecht komt. Gebruik je talenten om de wereld een beetje beter te maken en kom ons team versterken. Meer informatie over…

2017 is al weer even achter de rug. Tijd om de balans op te maken. Letterlijk en figuurlijk. De penningmeester, Hennie Schrier, heeft haar best gedaan. De jaarlijkse overzichten zijn gereed. De kascontrole commissie heeft het verslag beoordeeld. Nu moet het financiële verslag nog op de landelijke zendingsbijeenkomst van 21 april goedgekeurd worden. Tot die…

Kinderen met een beperking Het Kinderadoptieplan geeft kansarme kinderen een hoopvolle toekomst. Dat doet zij al meer dan 35 jaar in 68 landen. Dat is geweldig, maar geen nieuws. Wat wel nieuw is, is dat zij sinds kort in de gelegenheid is om speciale aandacht kan geven aan kinderen met een beperking. In drie Kinderontwikkelcentra…

Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. De rechten van het kind zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn kwetsbaar. Zij lopen de kans eerder ziek of uitgebuit te worden dan volwassenen. Daarom is door de Algemene Vergadering van de…

Het Kinderadoptieplan is op zoek naar iemand die passie heeft voor kinderen, geraakt is door onrecht en secretarieel werk leuk vind. Gebruik je talenten om de wereld een beetje beter te maken en kom ons team versterken. Meer informatie over de functie, het werk en het team kun je lezen via deze link.

29 oktober is er een inspiratie- en ontmoetingsdag. Bedoeld voor alle coördinatoren van het Kinderadoptieplan en voorzitters van de lokale zendingsraden. De dag is in Amersfoort. Emmauskerk, Noorderwierweg 131. Ingang aan de linkerkant. Vanaf station is het een kwartiertje lopen. Parkeren is gratis, maar wel lastig om een parkeerplek te vinden.

Het Nederlandse team wordt sinds februari 2014 door Stefanie van Hoof gecoördineerd. In de zomer van 2016 is Stefanie en haar gezin naar Dalfsen verhuisd. Het is voor haar niet praktisch om dat te combineren met de rol van coördinator. In september 2016 heeft zij het stokje overgedragen aan Desiree Griffioen. Deze overdracht zal tijdens…

Page 2 of 3 1 2 3
Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: