Een donatie van 100.000 kippen moet helpen om de extreme armoede te verminderen in Afrika*. De gift komt van Bill Gates, ex baas van Microsoft. Hij hoopt dat een boer met vijf gevaccineerde kippen van een goed ras jaarlijks meer dan 1000 euro kan verdienen. Dat is 300 Euro boven de armoede grens. Een mooi…

Zondag 4 september: het Kinderadoptieplan wordt onder de aandacht gebracht tijdens de dienst. Daarna is er een sponsorloop en een eetcafé. De opbrengst is voor het Kinderadoptieplan. Portemonnee mee dus. Aanvang: half elf. Waar: Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen

Zondag 10 juli is er een presentatie van het Kinderadoptieplan. Tony en Wendy Komijn geven tijdens de dienst achtergrond informatie over het adoptieplan, er wordt een video getoond en er is mogelijkheid om vragen te stellen. Aanvang: 10 uur.

Het financiële verslag over 2015 is tijdens de jaarlijkse vergadering met unanieme stemmen goedgekeurd. Wil je dit verslag of die van voorgaande jaren lezen, ga dan naar de pagina met verslagen.

Page 3 of 3 1 2 3
Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: