Bitan* was nog heel jong toen hij van huis weg liep. Dat deed hij omdat zijn ouders hem niet konden inschrijven op school. Hij sliep toen onder een brug en bracht verschillende dagen door zonder iets te eten. De honger bracht hem uiteindelijk terug naar huis. Hij moest mee helpen om geld te verdienen door afval op straat te sorteren.

Bitan en 29 andere kinderen trokken de aandacht van het personeel van het Kinderontwikkelcentrum toen ze in de omgeving van het centrum zochten naar kwetsbare kinderen. Deze kinderen, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, kregen hiermee de kans op basisonderwijs.

De kinderen in het centrum krijgen ook les in gezondheid en hygiëne, sociale vaardigheden en christelijk onderwijs, naast het spelen van games, liedjes zingen en gedichten onthouden.

“Bitan zegt dat hij het heel leuk vindt om bij het Kinderontwikkelcentrum te zijn,” zei een medewerker. “Hij geniet ook van de maaltijden die hij krijgt en hij speelt graag met de andere kinderen”.

Bitan bereidt zich nu voor op toelating tot de formele school. Als dat lukt, dan wil hij zeker doorleren om toch nog politieagent te worden.

Wil je ook helpen om een kansarm kind zijn dromen waar te maken? Dat kan. Ga naar ik wil helpen om de droom van een kind uit te laten komen

* Naam gewijzigd om veiligheidsredenen.

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: