“Ik zag ze toen ze in de afvalbakken zochten naar eten” vertelt Gesti, pastor van de Kerk van de Nazarener in Kombinat, Albanië.

“Ik kwam de kinderen tegen toen ik op weg was naar het Kinderontwikkelcentrum. Deze kinderen, de oudste was twaalf, de jongste zes. Ze hadden nog nooit een school van binnen gezien. Ze hebben één kamer om in te wonen en te slapen, op ongeveer een half uur lopen van de kerk vandaan.

Hun moeder is een prostitué die haar klanten mee naar huis neemt. Daarom zijn haar kinderen overdag op straat. Ze zwalken dan wat rond en proberen in de vuilnis eten te vinden”.

Het Kinderontwikkelcentrum

Dit vertelde Gesti me een paar jaar geleden. Nu ben ik er weer om te kijken hoe het met de kinderen gaat. Gesti neemt mij mee naar het Kinderontwikkelcentrum. Als we binnen komen zijn de kinderen bezig met hun huiswerk. Gesti stelt de kinderen aan me voor. Ik krijg een stevige omhelzing. Zo eentje waaruit je merkt dat ze het gemis aan warmte willen inhalen. Niet zo gek als je bedenkt dat de meeste kinderen komen uit gebroken gezinnen. De ouders zijn vaak langdurig zonder werk en verslaafd aan alcohol en drugs. De kinderen leiden onder de armoede, verwaarlozing en mishandeling. Sommige ouders interesseert het gewoon niet hoe het met hun kinderen gaat. Bijna alle gezinnen behoren tot de groep waar mensen niet om geven. Ze worden niet echt opgemerkt.

Het verschil in gedrag thuis en op school

Je kunt je wel voorstellen dat de kinderen in het Kinderontwikkelcentrum een andere wereld ervaren. Voor de kinderen is het een plek van vrede en rust te midden in hun ingewikkelde leven. Als gevolg van hun levenssituatie zouden de meeste kinderen normaal gesproken op school geen kans hebben. Sterker nog: ze zullen er niet eens aan denken om naar school te gaan.

En nu zegt Noah*, de oudste van de kids: “ik ga graag naar het Kinderontwikkelcentrum omdat ik merk dat ze hier van me houden”.

En de jongste vertelt me: “Ik blijf hier komen omdat ik veel wil leren”.

Gedrag verandert. Onder andere door geduld bij het geven van huiswerkhulpElke dag krijgen de kinderen hulp met hun huiswerk. En als het nodig is ook bijles. De vrijwilligers leggen met heel veel geduld en persoonlijke aandacht de les uit. Maar naast hard werken hebben ze ook plezier met elkaar. Ze doen spelletjes en knutselen. In de zomer gaan ze vaak naar het park om te picknicken. En elke verjaardag wordt gevierd met een lekkere taart.

Bijbelverhalen en gebed vormen een vast onderdeel van de dag.  Tussen de middag krijgen ze een gezonde maaltijd. Meestal groenten, soep en fruit. Voor sommige kinderen is dit, helaas, de enige maaltijd van de dag.Taart voor de verjaardag

De verandering

Het is heel bijzonder om te zien welke verandering de kinderen, door het Kinderontwikkelcentrum, meemaken. En niet alleen in taal en rekenen, maar zeker ook in hun gedrag. Als ze binnen komen hebben ze geen vriendjes en sommigen willen niet praten. Na verloop van tijd doen ze wel met activiteiten mee, ontdooien ze en ontstaan er vriendschappen. Dat komt doordat ze zien hoe andere kinderen zich gedragen. Thuis hadden ze geen, of een slecht voorbeeld. Hier zien ze dagelijks hoe de leiding en de kinderen met elkaar omgaan. Ze zien ook dat ze evengoed meetellen als de anderen. Er is geen onderscheid. Hier zijn ze niet anders, maar gelijk aan alle andere kinderen.

Gesti verteld “Het mooiste en beste dat ik de kinderen kan geven is dat ze zich geliefd voelen en weten dat ze waardevol zijn. En dat er een God is die evenveel van hen houdt als van de andere kinderen”. En het mooie is dat de kinderen op hun beurt hun liefde weer teruggeven. Ook onderling zie je dat ze veel om elkaar geven. Tijdens de lunchtijd delen ze hun zorgen en verdriet. En na het eten bidden ze dan voor elkaar.

Hulp van de lokale kerk in Kombinat

Gedrag verandert door goed voorbeeld. Onder andere door Paster Gesti in AlbaniëGesti vertelt me ook dat hij bijzonder dankbaar is hoe de mensen van de lokale kerk in Kombinat dit Kinderontwikkelcentrum in hun hart gesloten hebben. Ze steunen het project niet alleen met geld, maar ook met hun tijd en energie. Tien mensen helpen op een regelmatige basis met allerlei zaken. Zoals lunch klaarmaken, bijles geven en kinderen van en naar school brengen. Dat ze ook financieel steunen is echt heel bijzonder. De meesten hebben slechts een klein inkomen. En toch willen ze het Kinderontwikkelcentrum steunen. Ik ben er van overtuigd omdat ze dit willen doordat ze met eigen ogen zien dat de kansloze kinderen hier weer een hoopvolle toekomst krijgen.

Nog heel veel liefde

De mensen uit de kerk van Kombinat hebben zoveel liefde voor kinderen dat ze er nog meer willen opvangen. Alleen daar is niet voldoende geld voor.

Als jij het op je hart hebt om een kind in armoede te steunen, klik dan op de knop. Ja, ik wil ook een kind steunen

Weet dat je daarmee een kansarm kind weer een hoopvolle toekomst geeft.

Tot slot

Dit artikel is geschreven door Dorli Gschwandtner en is, met dank, overgenomen uit Engage Magazine.

*namen van de kinderen zijn veranderd ivm privacy.

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: