Louïs - Chili

Het verhaal van Louïs uit Chili.

Louïs is vier jaar en is gek van de poes, die hij Cucito noemt. Hij houdt ook van treinen. Nu is Luis een blij kind. Maar dat was wel anders.

In de beginjaren huilde hij eigenlijk heel veel. Zijn moeder begreep echter niet wat er aan de hand was. Totdat Luis de diagnose  autisme kreeg.
Zijn moeder vond het eerst heel erg moeilijk om te accepteren dat haar zoon deze psychische beperking had. Pas toen hij naar een Kinderontwikkelcentrum ging veranderde dat. Daar in het centrum waren
mensen die verstand hadden van autisme. Zij wisten wat ze konden doen om hem te helpen. Met speciale programma’s heeft Louïs een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Hij is nu in staat om aan te geven wat hij wel en niet wil en speelt hij ook met andere kinderen.
Zijn moeder ziet de toekomst voor haar en Louïs nu rooskleuriger tegemoet. Ze is bijzonder blij met de hulp van haar sponsor. Zonder die hulp had Louïs nooit naar het Kinderontwikkelcentrum kunnen gaan.

Wil je ook een kind als Louïs toekomst geven?

Dat kan. Er zijn meerdere Kinderontwikkelcentra die zich speciaal richten op Kinderen met een beperking.
Kijk hier voor de mogelijkheden om een kind met een beperking te sponsoren een nieuwe toekomst te geven.
Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: