Arm is dom

Laatst zat ik in een kerkdienst waar ik vol verbazing luisterde naar de preek en het levensverhaal van de predikant. Hij kwam uit de Filipijnen en was opgegroeid in een van de sloppenwijken. Zijn vader overleed toen hij nog maar tien jaar was. Dat was een grote schok voor hem en een ramp voor het…

Dayan is toen naar een Kinderontwikkelcentrum van het Kinderadoptieplan gebracht. Daar hadden ze speciale voorzieningen, ervaringen en zorg met kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Zelfs daar had Dayan het moeilijk. Hij raakte overstuur van de kleinste hoeveelheid geluid. Hij zonderde zichzelf dan volkomen af. Gelukkig gaven de kinderwerkers niet op, maar bleven hem omringen…

Rekeningnummer: NL63 INGB 0006 2121 24 t.n.v. Kinderadoptieplan o.v.v. een projectnaam
Top
Volg ons: