Ik ben Stefanie.

Bij het Kinderadoptieplan vervul ik als vrijwilliger de taak van secretarieel medewerker. Dit betekent dat ik de contactpersoon ben voor onze sponsors. De kans bestaat dus ook dat je mijn naam al een keer langs hebt zien komen in brieven of mails. Met vragen en opmerkingen kan je bij mij terecht via info@kinderadoptieplan.nl. Ook het informatieformulier van de website komt bij mij terecht.

In het dagelijks leven werk ik als trainer revalidatie en advies bij een expertisecentrum voor kinderen en jongeren met een visuele beperking en bijkomende problematiek. Ik behandel jongeren binnen hun revalidatietraject op een dagbehandelingsgroep. Daarnaast ben ik op diverse manieren actief in de Kerk van de Nazarener Nijmegen. Ik ben daar onder andere met veel plezier jongerenwerker.
Mijn hart breekt als ik alle armoede en onrecht in deze wereld zie. Ik heb passie voor kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook meer moeite moeten doen om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. Dit is ook de reden dat ik me vol enthousiasme inzet voor het Kinderadoptieplan. Met de ondersteuning van het Kinderadoptieplan geven we talloze kinderen kans op een hoopvolle toekomst.

Lees ook eens wat anderen doen.

Stefanie