Als je een kind sponsort ga je een relatie aan met een kind dat in armoede leeft.

Jouw financiële steun is voor je sponsorkind een wezenlijke verandering naar een hoopvolle toekomst.

De brieven die je schrijft betekenen veel voor een kind.  Het zal ervaren dat het waardevol is, en dat er iemand is die om hem geeft. Dat is ook de reden waarom we het schrijven met je kind van harte aanbevelen.

Hoe komt de brief van je sponsorkind nu bij jou?

Als je een kind steunt via plan 2 ‘onderwijs voor een kind mét correspondentie’ dan ontvang je een paar keer per jaar correspondentie items. Dat kunnen brieven zijn, maar ook een tekening, een foto, of een nieuwsbrief.

Jouw sponsorkind gaat naar een Kinderontwikkelcentrum. Dit kan een school of naschoolse opvang zijn. Brieven worden vaak gezamenlijk in de groep geschreven. Ze maken soms gebruik van een voorbeeld brief, een sjabloon of een invulformulier. Deze benadering is geschikt voor kinderen die niet gewend zijn aan schriftelijke communicatie. Vergeet niet dat in sommige culturen men het niet gewend is om te communiceren via een brief. Hun ouders krijgen zelf geen brieven en kunnen soms ook niet lezen of schrijven.

Stap 2

Als de brieven geschreven zijn, worden ze verzameld en gaan naar de coördinator van dat land. Daar worden ze als dat nodig is vertaald.

Stap 3

Vanuit elk land waar een Kinderontwikkelcentrum is worden de brieven naar het hoofdkantoor in Amerika gezonden. Daar wordt de brief, via het identiteitsnummer, in het sponsorbestand gezet. Zo weten ze in welk land de sponsor woont.

Stap 4

De brieven voor Nederland worden in Amerika verzameld en naar Eveline gestuurd. Zij is lid van het Nederlandse team en verzorgt de correspondentie van je sponsorkind naar jou.

Stap 5

Nadat de brief van Amerika in Nederland ontvangen is, doet Eveline de brief in een envelop met jouw adres erop. Door het identiteitsnummer op de brief weet zij wie de sponsor is.


Zoals je ziet legt de brief een lange weg af van sponsorkind naar sponsor. En dat is ook de reden waarom het vaak zo lang duurt voordat je post krijgt van je kind.

Het is onze hoop dat correspondentie tot zegen zal zijn. Zowel voor jou als voor je sponsorkind.


Wil je nu een brief schrijven?

Dat kan zowel per post als digitaal.

Hoe dat werkt plus tips over wat je kunt schrijven lees je hier: Start met schrijven


Als jij een brief naar je sponsorkind schrijft

Je kunt een brief zowel op papier als digitaal. Hoe dat werkt lees je verderop.

Schrijven met je sponsorkind doe je in het Engels. Als je geen Engels kunt schrijven maar wel met je sponsorkind wilt schrijven, dan kunnen wij je hulp bieden bij de vertaling. Neem daarvoor contact op met Stefanie: e-mail naar Stefanie


Bovenaan elke brief en envelop moet je het identiteitsnummer vermelden. Daardoor weten alle schakels in het proces voor wie de brief is.  We hebben er bewust voor gekozen om met een uniek nummer voor elk kind te werken en niet de achternaam van het kind bekend te maken. Hetzelfde geldt voor jou. Schrijf s.v.p. nooit je achternaam op de brief. Dit heeft met privacy aan beide kanten te maken. En om bijvoorbeeld te voorkomen dat je bedelbrieven van de ouders van je sponsorkind ontvangt.

Je kunt in je brief, per post, ook platte voorwerpen meesturen. Bijvoorbeeld stickers, foto’s, kaarten of knutselpapieren. Stuur geen dingen van waarde mee. Onze ervaring is dat die onderweg verloren gaan.

Stap 2

Zowel de digitale brief als die per post gaat naar Amerika. Als hij daar op het kantoor komt, doen ze een check of overal het identiteitsnummer op staat. Ook wordt de achternaam van de sponsor, als die op de brief staat,  onherkenbaar gemaakt. Dit heeft met de privacy aan beide kanten te maken.

 

Stap 3

De brieven worden op het hoofdkantoor per land gesorteerd. Eén keer per maand worden ze verstuurd naar het land van jouw sponsorkind.

 

Stap 4

 

Als de brieven in het land van jouw sponsorkind zijn aangekomen worden ze, indien nodig, vertaald. In sommige landen kunnen de kinderen Engels lezen. Dan is vertaling niet nodig.

 

Stap 5

 

Tot slotte gaan de brieven naar de diverse Kinderontwikkelcentra waar je sponsorkind jouw brief kan lezen.

 


Tot slot

Wees ervan overtuigd dat de brieven die je schrijft veel voor je sponsorkind betekenen. Het zal ervaren dat het waardevol is en dat er iemand is die om hem geeft. Dat is ook de reden waarom we het schrijven met je kind van harte aanbevelen.

Laat je bemoedigen door onze ervaringen dat kinderen die brieven van hun sponsor krijgen vaak betere schoolprestaties leveren.


Wil je nu een brief schrijven?

Dat kan zowel per post als digitaal.

Hoe dat werkt plus tips over wat je kunt schrijven lees je hier: Start met schrijven