Programma afgerond

DeborahElk jaar verlaat ongeveer 20% van de sponsorkinderen (plan 2) het project. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een deel de kinderen heeft rond hun 18e verjaardag de opleiding afgerond en een diploma gehaald. Hierdoor kunnen ze beter in hun levensonderhoud voorzien. Vaak zijn ze dan ook een financiële steun voor de rest van de familie. Dat is een bijzonder moment: het kind kan op eigen benen staan en neemt afscheid van de sponsor. Uiteraard krijg je hierover bericht en is er nog een mogelijkheid om een afscheidsbrief te sturen.

Voortijdig stoppen

Daarnaast komt het voor dat een kind voortijdig uit een project gaat. Hiervoor wordt niet altijd een specifieke reden gegeven en kan veel vragen bij je oproepen, juist omdat je een kind wilt helpen en omdat deze hulp ook nodig is. Waar mogelijk gaan we een gesprek met de ouders of verzorgers van de kinderen aan, om redenen te achterhalen en om het belang van het volgen van het programma te benadrukken. Wij streven naar de holistische ontwikkeling van ieder kind, op weg naar zelfredzaamheid. Daarom hopen we dat ieder kind het programma volledig kan doorlopen. Tegelijkertijd heeft elke maand dat je een kind hebt gesponsord een verschil gemaakt voor zijn of haar toekomst. De wereld waarin de sponsorkinderen leven is complex en kwetsbaar. Iedere maand dat we het kind kunnen helpen en begeleiden heeft een positieve invloed op zijn of haar toekomst. Jouw liefdevolle woorden en aanmoedigingen hebben een positieve impact op zijn of haar leven. Hiermee maak jij een verschil in het leven van een kind in armoede.
Hieronder geven we je meer inzicht in de belangrijkste redenen van een vroegtijdig vertrek.

De belangrijkste redenen:

Cultuur

Sponsorkinderen wonen in andere culturen, waar mensen op een andere manier beslissingen nemen dan wij zouden doen. Wij richten onze besluiten vaak in op de lange termijn, terwijl mensen in andere culturen meer van dag tot dag leven. De nood kan in hun persoonlijke situatie heel hoog zijn en daarom proberen we hen hierin te begeleiden, maar dat lukt niet altijd. Uiteindelijk blijft het de keuze van de ouders of verzorgers. Zij nemen de beslissing.

Het kind verhuist

Een kind verhuistVerhuizen in Nederland is een grote onderneming. Dat plan je ruim van tevoren. In ontwikkelingslanden gaat dat vaak anders. De mensen hebben niet zoveel. Het kan gebeuren dat ze plotseling hun spullen pakken en vertrekken. Vaak omdat ze in een ander gebied een baan krijgen of kansen zien, of om bij familie te gaan wonen.

Medewerkers van het Kinderontwikkelcentrum gaan altijd met de ouders of verzorgers in gesprek. Ze vertellen dat de steun stopt, tenzij er een project is in het gebied waar ze heen gaan. Ook spreken ze met de ouders over hun keuze en de gevolgen op lange termijn voor het kind. Soms vertrekt een gezin plotseling, zonder dit te laten weten. Een gezin is dan niet altijd meer te traceren. Het gebeurt zelfs dat niemand weet waar ze zijn.

Eigen keuze

Het komt voor dat de ouders of verzorgers besluiten het kind niet meer naar het project te laten gaan. Soms wordt het kind thuis gehouden, zodat ze kunnen helpen in het huishouden of ze moeten helpen om inkomen voor het gezin te verdienen. Soms hebben de ouders niet meer de tijd om hun kind naar het project te brengen. Vooral bij kinderen die nog maar kort naar een project gaan of kort geleden tot geloof zijn gekomen, komt het voor dat de ouders het niet eens zijn met het christelijke karakter van het Kinderadoptieplan. Het kan ook zijn dat ouders andere verwachtingen hebben van de ondersteuning via het Kinderadoptieplan.

Wanneer kinderen wat ouder zijn, beslissen ze soms zelf om niet meer naar het project te gaan. Door hun leeftijd willen ze bijvoorbeeld bij een groep vrienden horen, die niet naar het project (kunnen) gaan. We proberen met ouders of verzorgers en de kinderen in gesprek te gaan, om hen te motiveren wel naar het project te blijven komen.

Het kind gaat werken

Kind gaat werkenHet komt voor dat een sponsorkind al op jonge leeftijd werk vindt. Soms besluit hij of de ouders dan dat hij of zij moet stoppen met school en het programma, en geld gaan verdienen voor de familie. Dit is vaak kortetermijn-denken, dus gaan we hierover in gesprek met het kind en de ouders. Maar we kunnen en willen de ouders niet verplichten.

 Het kind gaat trouwen

In veel ontwikkelingsgebieden trouwen jongeren heel vroeg. We leren de kinderen wat de nadelen hiervan zijn, maar toch besluiten sommigen (of hun ouders) al vroeg te trouwen. Vaak lukt het dan niet meer om naar school te gaan en verlaten ze vroegtijdig het programma. We maken dit altijd bespreekbaar en hopen de kinderen en hun ouders op andere gedachten te brengen.

De leefsituatie is erg verbeterd

Het Kinderadoptieplan helpt de allerarmsten. Soms verbetert de situatie van een kind, bijvoorbeeld doordat één van de ouders een baan krijgt. Hulp is niet meer nodig, want het gezin kan zichzelf nu zelf redden. In deze gevallen spreken we uitgebreid met de ouders van het kind. Het is natuurlijk mooi dat de ouders zelf voor hun kind kunnen zorgen en dat komt zeker ook door de hulp van jou als sponsor. Als een kind uit het project gaat, kiezen we ervoor om een ander kind in het programma op te nemen die wél dringend hulp nodig heeft. Daarover ontvang je bericht van ons.

Het project stopt

Een project van het Kinderadoptieplan is altijd een onderdeel van een lokale kerk.
Als er sprake is van een structureel probleem, plaatsen we een project ‘onder toezicht’. Dan wordt er een verbeterproces ingezet door concrete afspraken te maken met het project. Als dit geen effect heeft en de afspraken niet worden nagekomen, wordt de samenwerking stopgezet. We vinden het namelijk cruciaal dat er financiële integriteit is. Jouw giften moeten goed besteed worden aan de hulp aan je sponsorkind. Als een project daar niet aan voldoet nemen wij maatregelen.

De kinderen worden dan niet aan hun lot overgelaten. Wij zoeken in dergelijke gevallen altijd naar andere kerken in de gemeenschap die de kinderen willen en kunnen helpen. Als dat niet mogelijk is, wordt de ondersteuning beëindigd en ontvang je van ons bericht.

Tot slot

We begrijpen heel goed dat het voor jou als sponsor niet plezierig is om onverwacht te lezen dat je kind uit het project gaat. We hopen dat je met deze informatie begrijpt dat je kind in totaal andere omstandigheden leeft. En dat er daardoor andere keuzes gemaakt worden. We hopen ook dat je je goede werk wilt voortzetten en een ander kind op de wachtlijst gaat helpen.

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Naar de contactpagina.