Privacyverklaring Kinderadoptieplan

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom. Met verwerken bedoelen we onder andere het opslaan, verzamelen, gebruiken en lezen van persoonlijke gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens heeft invloed op je privacy. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Het doel van de organisatie

Het Kinderadoptieplan van de Kerk van de Nazarener heeft als doel; Kansarme kinderen in kinderontwikkelcentra van de Kerk van de Nazarener te sponsoren. Het Kinderadoptieplan Nederland verwerkt persoonsgegevens om dit doel te bereiken.

Kinderadoptieplan Nederland vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere:

• Wij vermelden duidelijk waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel van de verwerking;
• Wij mogen persoonsgegevens verwerken omdat er een gerechtvaardigd belang is. Dit belang is dat sponsoren en kinderen gekoppeld worden, dat er gecommuniceerd kan worden tussen het kind en de sponsor. En tussen de sponsor en het Kinderadoptieplan;
• Als jouw uitdrukkelijke toestemming nodig is om persoonsgegevens te verwerken, vragen wij dit vooraf eerst aan je;
• Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Wij gaan altijd in op je verzoek om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en de verwijderen;
• Het verwerken van religieuze gegevens (bijvoorbeeld bij welke gemeente je hoort) is een bijzonder persoonsgegeven. De wet staat toe dat kerken zulke bijzondere persoonsgegevens mag verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Als sponsor van het Kinderadoptieplan en bij het gebruiken van onze sites verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Nazarener gemeente
• Keuze voor sponsorplan
• Het aantal kinderen dat je sponsort
• Debiteurennummer
• Bankrekeningnummer

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze site de mogelijkheid om vragen te stellen met een contactformulier. Daar wordt informatie van je gevraagd zodat we weten wie de vraag stelt en we je een antwoord kunnen sturen. Je kiest zelf welke gegevens je met ons deelt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij versturen een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden op de hoogte houden van ons werk. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Ook via social media kunnen wij je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van ons werk.

Publicatie

Wij publiceren jouw gegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij geven jouw gegevens aan niemand door.

Cookies

Op onze sites wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze gebruiken we enkel en alleen voor statistische doelen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Het Kinderadoptieplan Nederland heeft een contactpersoon Informatieveiligheid die toeziet op de informatiebeveiliging en privacy. Deze persoon is echter geen (aspirant) Functionaris Gegevensbescherming.
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jouw browser en onze website wordt afgeschermd (beveiligd) wanneer je persoonsgegevens invoert
• De website wordt gehost op een server bij de professionele hosting partij Transip. Dit bedrijf heeft diverse maatregelen en barrières ingeregeld om te voorkomen dat onbevoegden (fysieke) toegang hebben tot de server. Ze beschikken over ISO 27001 certificering.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang je sponsor bent van het Kinderadoptieplan. Wanneer je stopt als sponsor worden je gegevens in een separaat document opgeslagen i.v.m. de statistische verantwoording op de jaarlijkse DNMI conventie. Na afloop van de Conventie worden de gegevens, inclusief debiteurennummer en bijbehorende correspondentie definitief verwijderd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor de websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij mogen deze privacyverklaring altijd aanpassen. Lees regelmatig deze privacyverklaring door, zodat je op de hoogte bent van ons privacybeleid.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Heb je vragen over jouw privacy of wil je inzage in je persoonsgegevens. Neem contact op met info@kinderadoptieplan.nl Bij het verzoek tot inzage, wijziging of verwijderen van je persoonsgegevens, vragen wij eerst om je te identificeren. Deze controle is nodig om misbruik te voorkomen.

Open Source applicaties

Het Kinderadoptieplan maakt voor haar website gebruik van open source applicaties. Elke applicatie wordt onder een specifieke licentie uitgebracht (zoals GPL v3). Het Kinderadoptieplan is niet verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de open source applicaties, maar wel voor veilige hosting.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.